Croeso i

Siarad!

Y safle adnodd ar gyfer dysgwyr a siaradwyr Cymraeg.
The resource site for Welsh learners and speakers.

Y Ddraig Coch Agor safle yn Gymraeg

Union Jack Open site in English

Go back toSpeak Celtic

Visit us on
Facebook @SiaradCelteg
Twitter @SiaradCelteg

Other language resource sites:
Bruidhinn!Komz!Kows!Labhair!Loayrt!