Speak Celtic!FacebookTwitter

Fáilte go dtí Speak Celtic!

Tá sé mar aidhm againn na hacmhainní is fearr a chur ar fáil ar an idirlíon chun cabhrú leat na teangacha Ceilteach álainn seo a fhoghlaim. Tá sé mar aidhm againn freisin eolas a sholáthar maidir le conas is fearr leat a fháil ó do theanga, ó chúrsaí atá ar fáil go dtí asraonta meán a sholáthraíonn seirbhísí i do theanga. Má tá rud éigin nach féidr leat a fheiceáil ar aon cheann dár leathanaigh a cheapann tú a bheadh úsáideach d'úsáideoirí eile, cuir in iúl dúinn tríd ár leathanach 'Glaoigh Orainn' le go leor sonraí agus is féidir.

Téigh go dtí 'Teanga' sa roghchláir thuas chun rochtain a fháil ar do theanga.

Faoi láthair, tá 4 cinn de na Teangacha Ceilteacha ar fáil - Breatnach (Siarad!), Gaeilge (Labhair!), Cornais (Kows!) agus Mannainis (Loayrt!).
Na teangacha atá fágtha - Gaeilge na hAlban (Bruidhinn!) agus Briotáinis (Komz!) beidh sé ar fáil sa todhchaí.

Cén fáth nach n-athraíonn tú an roghchlár ar do theanga?

Roghnaigh an teanga atá uait ón roghchlár.


(Béarla)

We aim to provide all the best resources available on the internet to help you learn these beautiful Celtic languages. We also aim to provide information on how you can get the best from your language, from courses available to media outlets providing services in your language. If there is anything you don't see on ANY of our pages that you feel would be of benefit to other users, please let us know through our 'Glaoigh Orainn' page with as many details as you can give.

Go to 'Teanga' in the menu above to access the sub-site you want.

Currently, we have only 4 of the Celtic Languages covered - Welsh (Siarad!), Irish (Labhair!), Cornish (Kows!) and Manx (Loayrt!).
The remaining languages - Scottish Gaelic (Bruidhinn!) and Breton (Komz!) will be available in the future.

Why not change the menu to your language?

Select the language interface you want from the menu.