Speak Celtic!FacebookTwitter

Croeso i Speak Celtic!

Ein nod yw darparu'r holl adnoddau gorau sydd ar gael ar y we i'ch helpu chi i ddysgu'r ieithoedd Celteg hardd hyn. Rydym hefyd yn anelu at ddarparu gwybodaeth ar sut y gallwch chi gael y gorau o'ch iaith, o gyrsiau sydd ar gael i allfeydd cyfryngau sy'n darparu gwasanaethau yn eich iaith. Os oes unrhywbeth na welwch chi ar unrhyw ohonon ein tudalen, a'ch bod yn meddwl y gallai fod yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr arall, rhowch wybod i ni trwy ein tudalen 'Cysylltu â Ni' â chynifer o fanylion â phosib.

Ewch i 'Iaith' yn y bar dewislenni i gael mynediad i'r tudalennau chi eisiau!

Ar hyn o bryd, mae gyda ni 4 o'r Iaith Celteg ar gael - Cymraeg (Siarad!), Gwyddeleg (Labhair!), Cernyweg (Kows!) a Manaweg (Loayrt!).
Yr ieithoedd sy'n weddill - Gaeleg yr Alban (Bruidhinn!) a Llydaweg (Komz!) bydd yn ar gael yn y dyfodol.

Pam lai newid y dewislenni i eich iaith chi?

Dewiswch y rhwgwyneb iaith chi eisiau wrth y dewislenni.


(Saesneg)

We aim to provide all the best resources available on the internet to help you learn these beautiful Celtic languages. We also aim to provide information on how you can get the best from your language, from courses available to media outlets providing services in your language. If there is anything you don't see on ANY of our pages that you feel would be of benefit to other users, please let us know through our 'Cysylltu â Ni' page with as many details as you can give.

Go to 'Iaith' in the menu above to access the sub-site you want.

Currently, we have only 4 of the Celtic Languages covered - Welsh (Siarad!), Irish (Labhair!), Cornish (Kows!) and Manx (Loayrt!).
The remaining languages - Scottish Gaelic (Bruidhinn!) and Breton (Komz!) will be available in the future.

Why not change the menu to your language?

Select the language interface you want from the menu.